Disclaimer

voor https://wordpress.website-coach.nl

Riet de Wit – WebsiteCoach (Kamer van Koophandel: 14099643), hierna te noemen WebsiteCoach, verleent jou hierbij toegang tot https://wordpress.website-coach.nl (“de Website”).

WebsiteCoach behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan jou mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

WebsiteCoach spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van WebsiteCoach.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan WebsiteCoach nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Deze disclaimer is via de ICTRecht-disclaimergenerator gegenereerd.